اطلاعیه ممنوعیت فیلم برداری و تصویر برداری

بسمه تعالی طی ابلاغیه یگان حفاظت هوایی،از تاریخ ۷/۵/۱۳۹۹ هرگونه تصویر برداری و فیلم برداری از محیط هواپیما،پرواز و رمپ عملیات فرودگاه و بوتیا ماهان و همچنین هرگونه تردد بدون هماهنگی در محیط فرودگاه اکیدا ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین،برخورد جدی صورت خواهد گرفت.