دوره های آموزش خلبانی
دوره خلبانی PPL
نخستین دوره در مرکز آموزش خلبانی بوتیا ماهان می باشد و دانشجو در این دوره تئوری کلی و قوانین و مقررات اصلی را به صورت کامل فرا میگیرد.
بیشتر بخوانید
دوره خلبانی CPL
دوره آموزش خلبانی CPL یا خلبانی تجاری که مخفف Commercial Pilot License می باشد و دانشجو پرواز های مختلف از جمله بین شهرها و مسیرهای مختلف را طی می نماید.
بیشتر بخوانید
دوره خلبانی IR
سومین دوره در مرکز آموزش خلبانی بوتیا ماهان می باشد و دانشجو در این دوره تئوری کلی و قوانین و مقررات پرواز بدون دید و در شرایط خواص را فرا میگیرد.
بیشتر بخوانید
دوره خلبانی ATPL
چهارمین دوره در مرکز آموزش خلبانی بوتیا ماهان می باشد و دانشجو در این دوره دروس تخضضی به عنوان خلبان ایرلاین را به صورت کامل فرا میگیرد.
بیشتر بخوانید

تمامی حقوق متعلق به آموزشگاه خلبانی بوتیا ماهان می باشد.