دوره های آموزشی

در مرکز آموزش خلبانی بوتیا ماهان دوره های آموزشی زیر برگزار می گردد:

 

تمامی حقوق متعلق به آموزشگاه خلبانی بوتیا ماهان می باشد.

طراحی و اجرا محمدعلی دهقان