ثبت نام متقاضیان آزمون خلبانی بوتیا ماهان (بهمن ماه ۱۳۹۸)

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه تهران: متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون تهران: متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

آدرس تهران: کیلومتر ۳ اتوبان تهران – کرج، روبروی پارک ارم، جنب نمایشگاه هوایی، ترانسپورت هواپیمایی ماهان، ساختمان آموزش ماهان

به همراه داشتن یک قطعه عکس ۴×۳ و پرداخت مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ریال توسط دستگاه کارتخوان هنگام دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

آدرس محل آزمون تهران:

آدرس محل آزمون کرمان: