آزمون زبان (Level 4)

قابل توجه دانشجویان متقاضی آزمون زبان (Level 4)

دانشجویان محترم فقط تا تاریخ ۲۲ اسفند ماه فرصت دارند جهت امتحان به دانشکده صنعت مراجعه نمایند و در سال ۹۸ از تاریخ ۲۴ فروردین به بعد مجاز هستند به دانشکده مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که صد در صد آمادگی لازم  جهت آزمون را دارند درخواست آزمون دهند.