شرایط و مدارک

مدارک مورد نیاز جهت درخواست مدیکال:

۱- کپی صفحه اول شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- مدرک تحصیلی (دیپلم)
۴- گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت پایان خدمت
۵- عکس پرسنلی ۴×۳ با فورمت JPEG

لازم به ذکر است تمامی موارد ذکر شده باید با حجم کم تر از ۶۰۰ کیلوبایت (kB) اسکن و با فرمت jpeg در قالب CD تحویل واحد آموزش  گردد.

ضمناً در صورت نقص مدرک از مراجعه به واحد آموزش خودداری فرمائید

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

۱- ۶ قطعه عکس ۴ × ۳ پشت نویسی شده
۲- فتوكپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
۳- فتوكپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- فتوكپی كارت پایان خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل
۵- گواهینامه پزشکی Class One

شرایط گزینش دانشجوی خلبانی در مرکز آموزش هوانوردی بوتیا ماهان:

۱- حداقل سن جهت ورود به دوره خلبانی ۱۸ سال تمام می باشد.
۲- حداقل تحصیلات دیپلم می باشد.
۳- دارابودن گواهی پایان خدمت سربازی، معافیت دائم غیر پزشکی، گواهی کفالت و یا برگه اشتغال به تحصیل از دانشگاه
۴- داوطلبین بایستی برابر استاندارد طب هوائی سازمان هواپیمائی کشوری از سلامت کامل برخوردار باشند.
۵- آشنائی با زبان انگلیسی در حد مکالمه و توانائی خواندن و درک متون در کتب هوانوردی و آزمون های مربوطه، برای داوطلبین الزامی است.
۶- داوطلبین بایستی کاملا از برنامه های آموزشی آموزشگاه تبعیت نموده و درگیری سایر امور نبایستی مانع حضور بموقع در کلاسهای تئوری و عملی آنها گردد.

ضمناً به اطلاع کلیه دانشجویان و متقاضیان محترم می رساند مرکز آموزش خلبانی بوتیا ماهان فاقد خوابگاه می باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده حراست شرکت فرودگاه های کشور:

۱- ۸ قطعه عکس ۴ × ۳ و یا ۶ × ۴ رنگی زمینه سفید با پیراهن سفید پشت نویسی شده (خانمها با حجاب کامل با مقنعه مشکی، آقایان با پیراهن سفید بدون کلاه و کراوات)
۲- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات متقاضی
۳- کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه
۴- کپی کارت پایان خدمت متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه یا حکم بازنشستگی
۵- کپی گذرنامه متقاضی فقط صفحه اول و صفحات مهر شده
۶- کپی تمام صفحات شناسنامه همسر متقاضی
۷- کپی کارت ملی همسر متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه
۸- کپی تمام صفحات شناسنامه پدر یا مادر متقاضی
تبصره : در صورت فوت پدر و مادر کپی از تمام صفحات خواهر و برادران الزامی می باشد.
۹- کپی آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
۱۰- تکمیل تعرفه ۷ برگی در حراست شرکت فرودگاهها یا در حضور نماینده آن سازمان
۱۱- کپی برابر اصل گواهی عدم سوء پیشینه
۱۲- کپی گواهی عدم اعتیاد
توجه: کپی صفحه آخر شناسنامه الزامی است حتی اگر مطلبی در آن درج نشده باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده حراست هواپیمایی ماهان:

۱- ۲ قطعه عکس ۴ × ۳ و یا ۶ × ۴ رنگی زمینه سفید با پیراهن سفید پشت نویسی شده (خانمها با حجاب کامل با مقنعه مشکی، آقایان با پیراهن سفید بدون کلاه و کراوات)
۲- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات متقاضی
۳- کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه
۴- کپی کارت پایان خدمت متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه یا حکم بازنشستگی
۵- کپی گذرنامه متقاضی فقط صفحه اول و صفحات مهر شده
۶- کپی تمام صفحات شناسنامه همسر متقاضی
۷- کپی کارت ملی همسر متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه
۸- کپی تمام صفحات شناسنامه پدر یا مادر متقاضی
تبصره : در صورت فوت پدر و مادر کپی از تمام صفحات خواهر و برادران الزامی می باشد.
۹- کپی آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
۱۰- تکمیل تعرفه ۷ برگی در حراست شرکت فرودگاهها یا در حضور نماینده آن سازمان
۱۱- کپی برابر اصل گواهی عدم سوء پیشینه
۱۲- کپی گواهینامه مرتبط با شغل (خلبانی، مهمانداری، خدمات فرودگاهی)
توجه: کپی صفحه آخر شناسنامه الزامی است حتی اگر مطلبی در آن درج نشده باشد.

مدارک لازم جهت صدور کارت تردد کرو پروازی:

۱- ۲ قطعه عکس ۴ × ۳ و یا ۶ × ۴ رنگی زمینه سفید با پیراهن سفید پشت نویسی شده (خانمها با حجاب کامل با مقنعه مشکی، آقایان با پیراهن سفید بدون کلاه و کراوات)
۲- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات متقاضی
۳- کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو بر روی یک صفحه
۴- تکمیل تعرفه ۲ برگی در حراست شرکت فرودگاهها یا در حضور نماینده آن سازمان
۵- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
توجه: کپی صفحه آخر شناسنامه الزامی است حتی اگر مطلبی در آن درج نشده باشد.